EL PROCÉS

GMN sotmet els pneumàtics a un procés de valorització material.

L'empresa és una de les poques a nivell nacional que integra totes les activitats relacionades amb la gestió del PFU, des de la recollida fins a la venda del producte reciclat.

RECOLLIDA:

Servei de recollida, logística i transport dels pneumàtics des de tallers i grans centres de producció.

RECEPCIÓ:

Recepció i classificació a base de la seva tipologia i estat.

RECUPERACIÓ:

Recuperació de les unitats en millor estat per a la venda d'ocasió o per recautxutar.

TRITURACIÓ:

Trituració de la resta de pneumàtics en mides a demanda del client final

GRANULACIÓN:

Granulació del triturat de pneumàtic i obtenció de gransa de cautxú de diverses tipologies i granulometries.