INVESTIGACIÓ

GMN contribueix al desenvolupament sostenible a través d'una pràctica industrial plenament respectuosa amb el medi ambient reciclant el 100% del pneumàtic.

L'empresa, amb un procés patentat, disposa de la seva pròpia tecnologia de tractament del cautxú.

Paral·lelament, col·labora de manera activa amb diverses institucions educatives i de recerca, com universitats, el Centre per al Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) o el Ministeri de Medi Ambient, a la recerca de millores contínues de productes i processos.

La seva aposta per R+D+I li permet adaptar-se de manera permanent a les necessitats del mercat i exigències de qualitat dels seus clients.

FONT: Signus, no distribuir sense prèvia autorització